zondag 29 maart 2015

Oproep aan Maxima

Majesteit,

Deze week bezoekt U Myanmar, voorheen Birma, in uw rol als VN pleitbezorgster voor inclusieve financiering, zodat meer arme mensen toegang krijgen tot geld, om zo ontwikkeling te stimuleren. U heeft ontmoetingen met de centrale bank, met leden van het parlement en met president Thein Sein.
Ook gaat u studenten aan de universiteit van Yangon toespreken.

Sinds de verkiezingen in 2010 is er in Myanmar een regering aan de macht waarin zowel militairen en burgers zitting hebben, en is er een begin gemaakt met democratische hervormingen. Na een periode van optimisme, zijn er nu in toenemende mate zorgen dat het hervormingsproces stagneert. Studenten spelen van oudsher een belangrijke rol in de vreedzame strijd voor meer democratie in Myanmar: studenten initieerden protesten en demonstraties tijdens de dictatuur, en velen van hen hebben een hoge prijs betaald voor hun protest.

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn studenten nu opnieuw in verzet. Sinds medio november vorig jaar voeren zij actie tegen de nieuwe Onderwijswet, die op 30 september 2014 door het parlement is aangenomen. De studenten protesteren tegen de in hun ogen te veel gecentraliseerde controle van de regering op het onderwijs; ze willen meer autonomie voor onderwijsinstellingen en  universiteiten, en meer academische vrijheid dan in de nieuwe wet wordt geboden. De studenten vinden dat autonoom onderwijs, academische vrijheid, studentenvakbonden en inspraak horen bij een democratisch systeem. De Onderwijswet is ook een aanleiding om de onderliggende kwesties over een vrijere samenleving en meer economische rechtvaardigheid aan de orde te stellen.

Aan de vreedzame protesten van de studenten is op 10 maart jongsleden op hardhandige wijze een eind gemaakt. Op een manier die herinneringen oproept aan de dictatuur, sloeg de oproerpolitie met knuppels op ongewapende studenten in. De oproerpolitie opereerde samen met knokploegen. Ook dat roept herinneringen op aan de jaren van dictatuur, waar staatsgesponsorde knokploegen de vrije hand hadden om protest te smoren.

127 studenten werden gearresteerd. Er zijn rapportages over mishandelingen na arrestatie. Een aantal arrestanten is inmiddels vrijgelaten, maar 65 van hen zijn op 25 maart in staat van beschuldiging gesteld, 5 studenten die zijn ondergedoken zijn in absentia aangeklaagd, en elf studenten die op borgtocht vrij zijn, worden later aangeklaagd.

De aanklacht bestaat uit: onrechtmatig demonstreren, verstoring openbare orde, onmogelijk maken van het werk van overheidspersoneel, het verspreiden van informatie die onrust veroorzaakt en die oproept tot verstoring van openbare orde.
Als de studenten veroordeeld worden, kunnen de gevangenisstraffen oplopen tot 6 jaar.

Omdat, U juist op dit moment Myanmar bezoekt, en studenten in Yangon gaat toespreken, vragen wij U met klem, mede namens Birmezen die zich inzetten voor democratisering van hun land, om deze kans te benutten om te spreken over de onmisbare rol van vreedzaam protest in een democratie. Wij vragen U om Uw medeleven met de gevangen studenten en hun families te tonen, en Uw zorg uit te spreken over de staat van de democratische hervormingen, nu de overheid zich opnieuw bediend van methoden die herinneren aan de dictatuur.

Wij vragen U ook, om in uw gesprekken met parlementariƫrs, de overheid en de president, elke gelegenheid aan te grijpen om een relatie te leggen tussen economische ontwikkeling en democratie met respect voor mensenrechten. Economische ontwikkeling alleen is niet genoeg, het moet hand in hand gaan met democratisering en inspraak van de bevolking in beslissingstrajecten. Het recht om vreedzaam te protesteren en bescherming tegen een bevooroordeeld rechtssysteem zijn onontbeerlijk.

Majesteit, wij vertrouwen erop dat U onze pleitbezorgster voor de rechten van de studenten en alle andere Birmezen die zich inzetten voor democratisering van Myanmar zult zijn. Wij kunnen ons niet voorstellen, dat U, juist nu, studenten in Myanmar toespreekt zonder Uw solidariteit te tonen.

Met vriendelijke groet,
Burma Centrum Nederland

(English summary of open letter to the Dutch Queen, visiting Myanmar this week

Your Majesty,

This week, you will visit Myanmar as UN representative for inclusive finance and microcredit. You will meet MP’s, the Central Bank and the President.
You also will address students in Yangon.

Students have historically played an important role in the democracy movement in Myanmar. They initiated many of the protests against the dictatorship, and have paid a high price for their resistance.
As you know, students have been protesting the Education Law since mid November last year. The demands include more academic freedom and more autonomy for universities and other educational institutions. The protests are also sparked by the slowing down of the reform, the lack of freedoms in society and the injustices of the economic system.

On March 10, the government has violently cracked down on the peaceful student protests. Students were beaten in a way that reminded everyone of the brutalities of the dictatorship. Students that were arrested have been charged last week, could face up to 6 years in prison.

Because you are visiting Myanmar in these troubled times, we urge you, on behalf of all the Burmese struggling for democratic freedoms, to address the issue of the student arrests, and the importance of peaceful protests in a democratic society. We ask you to share your empathy with the students in prison and their families, as well as your concern about the pace of the reform process, now that the government is openly resorting to the methods of the dictatorship.

We expect you to use this opportunity to emphasise that economic development alone is not enough. It has to go hand in hand with genuine participation of people in decision making, implemented democratic reforms and rule of law.

Your Majesty,  we trust you to be an advocate for us and all Burmese people who are fighting peacefully for democracy in Myanmar, and that you will show your solidarity to the students in Myanmar when you address them.

Kind regards,
Burma Center Netherlands)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten